CÔNG TY SÀI GÒN GOLD LAND HỌP ĐẦU THÁNG 12- TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC THÁNG 11/2020

07-12-2020 05:30:40 PM
Căn cứ vào chương trình khen thưởng, kết quả và tính hình hoạt động toàn hệ thống, sáng ngày 07/12/2020 tại trụ sở chính SÀI GÒN GOLD LAND đã diễn ra cuộc họp giao ban đầu tháng 12.

Cuộc họp có sự  tham gia của Ban Điều Hành Công Ty, các cấp quản lý cùng toàn thể nhân viên thuộc các phòng ban toàn hệ thống SÀI GÒN GOLD LAND (trụ sở, chi nhánh và chi nhánh nhượng quyền).
Nội dung cuộc họp là tuyên dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đưa ra những phương hướng, mục tiêu hoạt động trong tháng cuối năm.
Theo đó, Công Ty đã triển khai phát động thi đua tháng 12, các trưởng nhóm kinh doanh đăng ký cam kết với công ty các kế hoạch tuyển dụng và cam kết thực hiện doanh số trong tháng mới.
Với kết quả đã đạt được tháng 11, Công ty đã tuyên dương và trao thưởng cho tập thể CN HƯNG ĐẠO VƯƠNG với thành tích tập thể xuất sắc nhất tháng 11, các cá nhân thuộc TOP XUẤT SẮC THÁNG 11 và các nhân viên có đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ đồng nghiệp. 
Đây là hoạt động hằng tháng tại SÀI GÒN GOLD LAND nhằm khích lệ tinh thần làm việc nhiệt huyết cùng sự cống hiến hết mình của toàn thể nhân viên, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty .
Một số hình ảnh tại cuộc họp: