Những cá nhân tập thể xuất sắc nhất tháng 10 của Sài Gòn Gold Land

12-11-2020 03:15:03 PM
Như thường lệ cứ mỗi đầu tháng Sài Gòn Gold Land luôn có những buổi lễ trao thưởng cho nhân viên của mình, nhằm khích lệ tinh thần và vinh danh những nhân viên, tập thể xuất sắc nhất trong tháng vừa qua, cũng như định hướng những kế hoạch trong tháng tới với nhiều thắng lợi mới

Sài Gòn Gold Land xin chúc mừng phòng : "HỎA NGỌC LONG" xuất sắc giành vị trí đầu bản trong tháng 10, và 4 nhân tài của Sài Gòn Gold Land tháng vừa qua gồm:
1.Châu Văn Vũ - phòng Hỏa Ngọc Long
2.Nguyễn Phúc Gia An - phòng Đại Bàng Lửa
3.Nguyễn Thanh Hiếu - phòng thuê
4. Nguyễn Hữu Tài - phòng Đại Bàng Lửa
Mong tháng 11 này sẽ bùng nổ nhiều hơn nữa để Sài Gòn Gold Land ngày một hưng thịnh
Chúng tôi tự hào về các bạn </div><!--noidung-->
    <div class=

Tin tức khác