ĐẤT PHỨC HỢP LÀ GÌ ???

20-02-2020 08:47:20 AM

1. Quy hoạch phức hợp là một khu quy hoạch đa năng trong đó gồm tổ hợp công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội với nhiều chức năng khác nhau như: nhà ở, chung cư, cao ốc, trường học, trung tâm thương mại.

 

2. Khoản 2 Điều 29 Luật Đất đai quy định: Trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố có diện tích đất phải thu hồi mà Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định trước khi công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nếu người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

 

3. Khoản 1, Điều 91 Luật nhà ở năm 2005 quy định nhà ở được tham gia thị giao dịch mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở khi thỏa mãn các điều kiện: Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật; Không có tranh chấp về quyền sở hữu; Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Điều 93 Luật Nhà ở 2005 quy định hợp đồng mua bán bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

4. Khoản 1, Điều 14 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và khoản 1, Điều 8, Nghị định 197/2004 về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định một trong những điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.