Quy định người làm chứng trong di chúc về nhà đất

17-01-2017 04:22:35 PM
Hỏi: Ông nội tôi nhờ tôi viết di chúc phân chia tài sản là nhà, đất và ruộng vườn cho các con, cháu. Cụ thể, ông cho tôi hưởng gần 150m2 đất. Di chúc của ông tôi được 2 người hàng xóm và ông trưởng thôn đã ký tên làm chứng. Giờ ông nội tôi bảo tôi ký tên vào di chúc này nữa cho chắc. Nhưng cán bộ tư pháp UBND xã giải thích làm vậy là không đúng, chỉ cần 2 người làm chứng trên là đủ rồi. Vậy tôi muốn hỏi, giải thích này của cán bộ tư pháp có đúng hay sai?

 

người làm chứng di chúc
Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập
di chúc không được làm người làm chứng trong di chúc

Trả lời:

Điều 656 Bộ luật Dân sự quy định, trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc có thể nhờ người khác viết, tuy nhiên phải có ít nhất 2 người làm chứng. Theo đó, người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; còn những người làm chứng xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Nhưng Điều 654 BLDS quy định mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, ngoại trừ những người sau: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự; người có quyền và nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

Căn cứ theo quy định trên thì bà là người được ông nội cho hưởng gần 150m2 đất theo di chúc, vì vậy bà không được làm người làm chứng trong di chúc mà ông nội bà lập. Như vậy, cán bộ tư pháp UBND xã giải thích như trên là đúng.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi