Trình tự, thủ tục chia di sản thừa kế

17-01-2017 04:29:16 PM
Hỏi: Ông ngoại tôi mất năm 1992 có để lại căn nhà được Nhà nước phân cho ông. Ông có bốn người con, nhà hiện có bà ngoại tôi và vợ chồng bác con trưởng sinh sống. Gần đây bác tôi đã làm thủ tục sổ đỏ đứng tên bà ngoại tôi và hai vợ chồng bác. Xin hỏi sau này nếu bà ngoại tôi mất mà không để lại di chúc thì các con còn lại có được tham gia phân chia toàn bộ ngôi nhà hay không?

Trả lời

Nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà trên đã được cấp cho bà ngoại bạn và vợ chồng người bác theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định thì khi bà ngoại bạn chết đi, di sản mà bà để lại trong ngôi nhà trên chỉ là một phần căn nhà và đất (thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Phần diện tích nhà và đất còn lại do thuộc quyền sở hữu của vợ chồng người bác nên không được xem là di sản thừa kế của bà ngoại bạn để lại khi bà chết đi.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu