Thị trường bất động sản tiếp tục xấu đi, Trung Quốc sẽ hành động quyết liệt hơn trong giai đoạn cuối năm

Các nhà phân tích cho biết thị trường Bất động sản Trung Quốc, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế đất nước, cần thêm sự hỗ trợ của chính phủ để ngăn chặn tình trạng tiếp tục xấu đi