Bạn đang tìm việc BĐS?

12-03-2021 09:25:09 AM

Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời bạn đều trả lời 3 câu hỏi:
1/ Bạn sẽ tập trung vào điều gì?
2/ Bạn có tập trung vào thứ mình kiểm soát hay những thứ ngoài kiểm soát?
3/ Bạn sẽ phải làm gì?
3 câu hỏi này xảy ra mọi lúc trong cuộc đời bạn và nếu không cẩn thận nó sẽ kiểm soát bạn.
- Nếu muốn tận hưởng thì hãy tập trung vào hiện tại
- Nếu muốn cuộc sống tuyệt vời hãy tập trung vào tương lai
=> Đó là sự cân bằng giữa hiện tại và tương lai. Hãy nhớ rằng giây phút bạn tập trung vào đó bạn phải khiến nó thật ý nghĩa. Chính bạn là người tạo ra chất lượng cuộc sống của bạn, chúng ta phải thay đổi con tim và trí óc.
Bạn muốn khai phá sức mạnh của chính bạn và tìm thấy hành trình tạo dựng giàu có và thành công từ Bất động sản, hãy gia nhập ngay đội ngũ Sài Gòn Gold Land.