window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-633D3DJS6G');

SALE CỦA TÔI ƠI ! BẠN ĐANG Ở ĐÂU THẾ? SGGL ĐINH TIÊN HOÀNG TUYỂN DỤNG

21-02-2020 08:43:44 AM
Thu nhập: CỰC KHỦNG đảm bảo trên 20 triệu / tháng với vị trí NVKD BĐS NHÀ PHỐ cùng SGGL + Bán: HH 54-70% . Thuê : HH 59-70% + Hỗ trợ tiền đăng tin 500.000đ - 2.500.000đ + Lương tháng. + Phụ cấp thêm và thưởng nóng. Máy tính, phần mềm có sẵn.

SALES CỦA TÔI ƠI, BẠN ĐANG Ở ĐÂU THẾ?