Vị trí Nhân Sự Tổng Hợp (Tuyển dụng - Đào Tạo - TruyềnThông)

07-05-2021 02:20:18 PM

Vị trí: Nhân viên nhân sự tổng hợp
Lương cứng : thỏa thuận khi phỏng vấn

Mô tả công việc:
1. Tuyển dụng:
- Lên kế hoạch tuyển dụng ứng viên. Tìm kiếm, phát triển đa dạng nguồn ứng viên.
- Chăm sóc fanpage tuyển dụng của Công ty hiệu quả, thu hút được ứng viên.
- Đề xuất các giải pháp tuyển dụng hiệu quả.
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo “Quy trình tiếp nhận nhân sự mới”.

2. Đào tạo:
- Lập kế hoạch, tổ chức các chương trình đào tạo trong Công ty.
- Training các chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực nội bộ phù hợp với định hướng, mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc đánh giá chương trình đào tạo và phân tích hiệu quả của các chương trình đào tạo.

- Kiểm soát các hoạt động đào tạo trong ngân sách được duyệt.

3. Các công việc khác:
- Hỗ trợ công tác hậu cần cho các sự kiện tổ chức nội bộ của Công ty.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Quản lý các trang mạng xã hội của công ty 
Yêu cầu ứng viên:
- Nữ từ 22-27 tuổi
- Tốt nghiệp CĐ ĐH
- Biết chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản
- Có kinh nghiệm đào tạo là một lợi thế
- Có kinh nghiệm nhân sự tuyển dụng từ 1 năm trở lên
- Trung thực siêng năng sáng tạo
- Giao tiếp tốt
- Lập kế hoạch xây dựng chiến lược nhân sự
+ Sử dụng thành thạo MS Word, MS Excel, Mail, Zalo, Phần mềm văn phòng cơ bản.
+ Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe,
+ Giọng lưu loát, ưa nhìn.
+ biết thiết kế, chỉnh sửa video cơ bản
Liên hệ zalo hoặc gọi 0939 14 10 14